Top

Over ons

De Bouvrie / Over ons

Notre élévage de cerf bevindt zich op een historische vierkant hoeve midden de vruchtbare velden van de Scheldevallei.

Er is al een vermelding van deze historische hoeve in 1140. Deze was het centrum van de belangrijke “Heerlijkheid van Bouverie”. De huidige bakstenen structuur dateert uit de 17e eeuw. Er zijn nog restanten van oudere gebouwen in Doornikse natuursteen.

Bouvrie (bouverie, boeverie) is een oude benaming voor “boerderij”. Het oorspronkelijke latijnse woord “bovaria” betekent plaats waar vee gehouden wordt (veehof).

Sinds 1898 wordt de boerderij bewoond door de familie Bossuyt. Wij zijn reeds de 4e generatie en trotse eigenaars van deze prachtige hoeve.

Onze boerderij wordt een duurzame en milieuvriendelijke wijze uitgebaat. Het is een gemengd bedrijf met akkerbouw en veeteelt. Op de akkers wordt vooral met geïntegreerde bestrijdingsmethoden gewerkt, wordt er aan randbeheer (vogelvoedselgewassen) gedaan alsook worden er erosiemaatregelen toegepast, dit alles met respect voor de biodiversiteit.

Onze veehouderij is tevens een mooi voorbeeld van duurzame landbouw. Het kweken gebeurt op een diervriendelijke en ecologische wijze. De verkoop situeert zich op het bedrijf zelf, wat een economische, ecologische (korte keten) en zeker ook een sociale meerwaarde met zich meebrengt.

In onze hoeveslagerij kan je dan ook terecht voor het vlees van onze edelherten, blonde d’aquitaine runderen en kalveren, lammeren, ….

Onze slagerij is een echte hoeveslagerij, er wordt enkel vlees verkocht van eigen kweek.

Onze dieren

Edelherten, blonde d’aquitaine runderen en kalveren, schapen, kippen,….